7. Wykres funkcji liniowej g(x)=6-4k+k) przecina oś OY w punkcie (0, 10) wtedy i tylko wtedy, gdy: A. k = – 4 B. k = – 1 C. k = – 10 D. k = 10

 7. Wykres funkcji liniowej g(x)=6-4k+k) przecina oś OY w punkcie (0, 10) wtedy i tylko wtedy, gdy: A. k = – 4 B. k = – 1 C. k = – 10 D. k = 10