7. Wykres funkcji wykresu funkcji y = |x| * o wektor: A. vec u =[5,1] B. vec u =[5,-1] C. vec u =[-5,1]

7. Wykres funkcji wykresu funkcji y = |x| * o wektor: A. vec u =[5,1] B. vec u =[5,-1] C. vec u =[-5,1]