8.10. Wyznacz współczynnik a wielomianu W(x) = – x ^ 4 – 2x ^ 3 + ax + 3, je * xi * l * i; W(- 2) = – 1 .

8.10. Wyznacz współczynnik a wielomianu W(x) = – x ^ 4 – 2x ^ 3 + ax + 3, je * xi * l * i; W(- 2) = – 1 .