...

8.106. Wielomian W(x) (x-6)²-4(x+1)” jest podzielny przez wielomian P(x). Wielomian Q(x) = x² – 2x + 4 jest ilorazem z dzielenia W(x) przez P(x). Wyznacz P(x).

8.106. Wielomian W(x) (x-6)²-4(x+1)” jest podzielny przez wielomian P(x). Wielomian Q(x) = x² – 2x + 4 jest ilorazem z dzielenia W(x) przez P(x). Wyznacz P(x).

Zobacz!