8.11. Wyznacz współczynniki ai b wielomianu W(x) = – 5x ^ 3 + ax + b wiedząc, że W(- 1) = 2 oraz W(2) = – 31 .

8.11. Wyznacz współczynniki ai b wielomianu W(x) = – 5x ^ 3 + ax + b wiedząc, że W(- 1) = 2 oraz W(2) = – 31 .