8.12. Wyznacz współczynniki aib wielomianu W(x) = 2x ^ 4 + a * x ^ 3 + x + b wiedząc, że W W(1) = – 5 oraz W(- 1) = – 1 .

8.12. Wyznacz współczynniki aib wielomianu W(x) = 2x ^ 4 + a * x ^ 3 + x + b wiedząc, że W W(1) = – 5 oraz W(- 1) = – 1 .