8.13. Jeden ze współczynników wielomianu W(x) = a * x ^ 3 + b * x ^ 2 + cx jest wyz ny przez warunek W(1) + W(- 1) = 8 . Podaj wartość tego współczynnika.

8.13. Jeden ze współczynników wielomianu W(x) = a * x ^ 3 + b * x ^ 2 + cx jest wyz ny przez warunek W(1) + W(- 1) = 8 . Podaj wartość tego współczynnika.