8.2. Dany jest jednomian F(x) . Określ jego stopień. a) F(x) = – 5 * (x ^ 2) ^ 4 c) F(x) = 8 * (x ^ 5 * x ^ 3) ^ 6 się wielomiany. Wskaż je. c) 3/(x – 1) f) 2|x| + 3 i) (2x ^ 2 + 8)/4 b) F(x) = 0, 2 * (x ^ 3) ^ 5 * x ^ 2 d) F(x) = – 0, 3 * (x ^ 2) ^ 5 * (x ^ 4 * x ^ 7)

8.2. Dany jest jednomian F(x) . Określ jego stopień. a) F(x) = – 5 * (x ^ 2) ^ 4 c) F(x) = 8 * (x ^ 5 * x ^ 3) ^ 6 się wielomiany. Wskaż je. c) 3/(x – 1) f) 2|x| + 3 i) (2x ^ 2 + 8)/4 b) F(x) = 0, 2 * (x ^ 3) ^ 5 * x ^ 2 d) F(x) = – 0, 3 * (x ^ 2) ^ 5 * (x ^ 4 * x ^ 7) 

Chcę dostęp do Akademii!