8.4. Uporządkuj dany wielomian rosnąco. Następnie nu oraz wypisz jego współczynniki. a) F(x) = 2 – 4x ^ 2 + 8x ^ 4 + 3x ^ 2 + 8 c) H(x) = x ^ 5 – 2x ^ 3 + 4 + 3x ^ 5 + 1 podaj stopień tego wielomia b) G(x) = x – 3x ^ 3 + 5x + 3x ^ 3 + 2x ^ 2 d) W(x) = 3x – 9x ^ 4 + x ^ 2 – 3x + 9x ^ 4

8.4. Uporządkuj dany wielomian rosnąco. Następnie nu oraz wypisz jego współczynniki. a) F(x) = 2 – 4x ^ 2 + 8x ^ 4 + 3x ^ 2 + 8 c) H(x) = x ^ 5 – 2x ^ 3 + 4 + 3x ^ 5 + 1 podaj stopień tego wielomia b) G(x) = x – 3x ^ 3 + 5x + 3x ^ 3 + 2x ^ 2 d) W(x) = 3x – 9x ^ 4 + x ^ 2 – 3x + 9x ^ 4