8.5. Uporządkuj dany wielomian malejąco. Następnie podaj stopień tego wielo mianu oraz wypisz jego współczynniki. a) F(x) = 4x – 3 + 5x ^ 2 – 5x ^ 4 – 8x c) H(x) = 2 – 3x ^ 3 + 2x ^ 2 + 4x ^ 4 b) G(x) = 9x ^ 2 + 8 – 7x – 9x ^ 2 + 7x d) w(x) = – 4x + 6 + 2x – 8x ^ 3 + 4x ^ 5

 8.5. Uporządkuj dany wielomian malejąco. Następnie podaj stopień tego wielo mianu oraz wypisz jego współczynniki. a) F(x) = 4x – 3 + 5x ^ 2 – 5x ^ 4 – 8x c) H(x) = 2 – 3x ^ 3 + 2x ^ 2 + 4x ^ 4 b) G(x) = 9x ^ 2 + 8 – 7x – 9x ^ 2 + 7x d) w(x) = – 4x + 6 + 2x – 8x ^ 3 + 4x ^ 5