8.6. Podaj przykład wielomianu jednej zmiennej rzeczywistej x: a) stopnia siódmego, który różne od zera, jest uporządkowany rosnąco i ma tylko trzy wyrazy b) stopnia dziewiątego, który jest uporządkowany malejąco i ma tylko pięć wyra zów różnych od zera.

8.6. Podaj przykład wielomianu jednej zmiennej rzeczywistej x: a) stopnia siódmego, który różne od zera, jest uporządkowany rosnąco i ma tylko trzy wyrazy b) stopnia dziewiątego, który jest uporządkowany malejąco i ma tylko pięć wyra zów różnych od zera.