8.7. Dany jest wielomian W(x). Oblicz jego wartość dla liczb. a) W(x) = – x ^ 3 + 4x ^ 2 – 7 b) W W(x) = x ^ 3 – x ^ 2 + 1 ; – 3, – 1, 4, 5; sqrt(2) + 1 , sqrt(3) – sqrt(2)

8.7. Dany jest wielomian W(x). Oblicz jego wartość dla liczb. a) W(x) = – x ^ 3 + 4x ^ 2 – 7 b) W W(x) = x ^ 3 – x ^ 2 + 1 ; – 3, – 1, 4, 5; sqrt(2) + 1 , sqrt(3) – sqrt(2)