8.9. Wyznacz sumę wszystkich współczynników a) W(x) = 8x ^ 7 – 2x ^ 5 + 4x ^ 3 – 10 c) W(x) = (3x ^ 10 – 2x ^ 11) ^ 50 wielomianu W(x) , jeśli: b) w(x) = – 12x ^ 5 + 6x ^ 3 + 4x + 1 d) W(x) = (- 4x ^ 7 + 2x ^ 3) ^ 5 .

8.9. Wyznacz sumę wszystkich współczynników a) W(x) = 8x ^ 7 – 2x ^ 5 + 4x ^ 3 – 10 c) W(x) = (3x ^ 10 – 2x ^ 11) ^ 50 wielomianu W(x) , jeśli: b) w(x) = – 12x ^ 5 + 6x ^ 3 + 4x + 1 d) W(x) = (- 4x ^ 7 + 2x ^ 3) ^ 5 .