8. Miejscem zerowym funkcji liniowej f(x) = – 0, 25x + log 100 jest liczba: A. 40 B. 20

 8. Miejscem zerowym funkcji liniowej f(x) = – 0, 25x + log 100 jest liczba: A. 40 B. 20