8. Na rysunku obok przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x) D . vec u =[-5,-1] 3 2 y = f(x) -4-3-2-1 1 2 3 4 5 X Wykres funkcji g(x) = f(x – 3) przedstawiony jest na rysunku: A. B. 3 2 1 y y = g(x) y y = g(x) 3 2 1 0 -2-1 0 2 3 4 1 – 2 1 2 3 4 5 6 7 X -5-4-3-2-1 1 -2 D. 4 6 y = g(x) 3 2 2 -4-3-2-1 10 C 5 a 1 3 2 1234 4 1

8. Na rysunku obok przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x) D . vec u =[-5,-1] 3 2 y = f(x) -4-3-2-1 1 2 3 4 5 X Wykres funkcji g(x) = f(x – 3) przedstawiony jest na rysunku: A. B. 3 2 1 y y = g(x) y y = g(x) 3 2 1 0 -2-1 0 2 3 4 1 – 2 1 2 3 4 5 6 7 X -5-4-3-2-1 1 -2

D. 4 6 y = g(x) 3 2 2 -4-3-2-1 10 C 5 a 1 3 2 1234 4 1