9. W wyniku przekształcenia wykresu funkcji f f(x) = – x ^ 2 + 3x + 2 przez symetrie względem osi OX otrzymujemy wykres funkcji, określonej wzorem: A. y = x ^ 2 + 3x + 2 B. y = x ^ 2 – 3x – 2 C. y = – x ^ 2 – 3x + 2 . y

9. W wyniku przekształcenia wykresu funkcji f f(x) = – x ^ 2 + 3x + 2 przez symetrie względem osi OX otrzymujemy wykres funkcji, określonej wzorem: A. y = x ^ 2 + 3x + 2 B. y = x ^ 2 – 3x – 2 C. y = – x ^ 2 – 3x + 2 . y