...

Cena towaru bez podatku VAT jest równa 60zł. Towar ten wraz z podatkiem VAT w wysokości 22% kosztuje:

Cena towaru bez podatku VAT jest równa 60zł60zł. Towar ten wraz z podatkiem VAT w wysokości 22%22% kosztuje:

Zobacz!

Dodaj komentarz