Ciąg (an) jest określony wzorem an=2n2 dla n≥1. Różnica a5−a4 jest równa

Ciąg (an) jest określony wzorem an=2n2 dla n≥1. Różnica a5−a4 jest równa A.4 B.20 C.36 D.18
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz