Ciąg (an) jest określony wzorem an=log(n+1) dla n≥1. Liczba 3a3−a7a1 jest równa:

Ciąg (an)(an) jest określony wzorem an=log(n+1)an=log(n+1) dla n≥1n≥1. Liczba 3a3−a7a13a3−a7a1 jest równa:

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz