Ciąg arytmetyczny (an) jest określony wzorem an=2n−1 dla n≥1. Różnica tego ciągu jest równa: A) −1B) 1C) 2

 Ciąg arytmetyczny (an)(an) jest określony wzorem an=2n−1an=2n−1 dla n≥1n≥1. Różnica tego ciągu jest równa:A) −1−1B) 11C) 22

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz