Ciąg geometryczny (an) jest określony wzorem an=2n dla n≥1. Suma dziesięciu początkowych kolejnych wyrazów tego ciągu jest równa: A) 2(1−210)B) −2(1−210)C) 2(1+210)

Ciąg geometryczny (an) jest określony wzorem an=2n dla n≥1. Suma dziesięciu początkowych kolejnych wyrazów tego ciągu jest równa: A) 2(1−210)B) −2(1−210)C) 2(1+210)
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz