...

D 1.177. Dana jest funkcja f(x)=- gdzie xER. Wykaż, że: a) w przedziałach (0, 1), (1, +) funkcja ƒ jest malejąca b) zbiorem wartości funkcji ƒ jest przedział (-1, 1).

D 1.177. Dana jest funkcja f(x)=- gdzie xER. Wykaż, że:

a) w przedziałach (0, 1), (1, +) funkcja ƒ jest malejąca b) zbiorem wartości funkcji ƒ jest przedział (-1, 1).

Zobacz!