Dany jest ciąg arytmetyczny (an) w którym różnica r=−2 oraz a20=17. Wówczas pierwszy wyraz tego ciągu jest równy A.45 B.50 C.55 D.60

Dany jest ciąg arytmetyczny (an) w którym różnica r=−2 oraz a20=17. Wówczas pierwszy wyraz tego ciągu jest równyA.45 B.50 C.55 D.60

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz