Dany jest ciąg geometryczny (an), określony dla n≥1, w którym a1=2–√, a2=22–√, a3=42–√. Wzór na n-ty wyraz tego ciągu ma postać

Dany jest ciąg geometryczny (an), określony dla n≥1, w którym a1=2–√, a2=22–√, a3=42–√. Wzór na n-ty wyraz tego ciągu ma postać A.an=(2–√)n B.an=(2–√2)n C.an=2n2–√ D.an=(2–√)n2
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz