Dany jest sześcian ABCDEFGH. Przekątne AC i BD ściany ABCD sześcianu przecinają się w punkcie P (zobacz rysunek).Tangens kąta, jaki odcinek PH tworzy z płaszczyzną ABCD, jest równy

Dany jest sześcian ABCDEFGH. Przekątne AC i BD ściany ABCD sześcianu przecinają się w punkcie P (zobacz rysunek).Tangens kąta, jaki odcinek PH tworzy z płaszczyzną ABCD, jest równy A.2–√2 B.12 C.1 D.2–√

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz