Dany jest trójkąt prostokątny o kątach ostrych α i β (zobacz rysunek).Wyrażenie 2cosα−sinβ jest równe

Dany jest trójkąt prostokątny o kątach ostrych α i β (zobacz rysunek).Wyrażenie 2cosα−sinβ jest równe A.2sinβ B.cosα C.0 D.2
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz