...

Dany jest trójkąt rozwartokątny ABC, w którym ∢ACB ma miarę 120∘. Ponadto wiadomo, że |BC|=10 i |AB|=107–√ (zobacz rysunek). Oblicz długość trzeciego boku trójkąta ABC.

Dany jest trójkąt rozwartokątny ABC, w którym ∢ACB ma miarę 120∘. Ponadto wiadomo, że |BC|=10 i |AB|=107–√ (zobacz rysunek). Oblicz długość trzeciego boku trójkąta ABC.

Zobacz!

Dodaj komentarz