Dla każdej liczby rzeczywistej a i każdej liczby rzeczywistej b wyrażenie ab+a−b−1 jest równe: A) (a−1)(b−1)B) (a+1)(b−1)C) (a−1)(b+1)

 Dla każdej liczby rzeczywistej aa i każdej liczby rzeczywistej bb wyrażenie ab+a−b−1ab+a−b−1 jest równe:A) (a−1)(b−1)(a−1)(b−1)B) (a+1)(b−1)(a+1)(b−1)C) (a−1)(b+1)(a−1)(b+1)

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz