Dla każdej liczby rzeczywistej x wyrażenie (3x−2)2−(2x−3)(2x+3) jest po uproszczeniu równe

Dla każdej liczby rzeczywistej x wyrażenie (3x−2)2−(2x−3)(2x+3) jest po uproszczeniu równe A.5×2−12x−5 B.5×2−13 C.5×2−12x+13 D.5×2+5
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz