Dla liczb a=22–√ i b=2−2–√−−−−−−√ wyrażenie ab2 jest równe: A) 22–√−2B) 2C) 2(2–√+1)D) 4(2+2–√)

Dla liczb a=22–√a=22 i b=2−2–√−−−−−−√b=2−2 wyrażenie ab2ab2 jest równe:A) 22–√−222−2B) 22C) 2(2–√+1)2(2+1)D) 4(2+2–√)

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz