Funkcja f jest określona dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem f(x)=(m5–√−1)x+3. Ta funkcja jest rosnąca dla każdej liczby m spełniającej warunek

Funkcja f jest określona dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem f(x)=(m5–√−1)x+3. Ta funkcja jest rosnąca dla każdej liczby m spełniającej warunek A.m>15–√ B.m>1−5–√ C.m<5–√−1 D.m<15–√
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz