...

Funkcja f jest określona wzorem f(x)=4−x+1 dla każdej liczby rzeczywistej x. Liczba f(12) jest równa

Funkcja f jest określona wzorem f(x)=4−x+1 dla każdej liczby rzeczywistej x. Liczba f(12) jest równa A.12 B.32 C.3 D.17

Zobacz!

Dodaj komentarz