Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f(x)=−2(x+3)(x−5). Liczby x1, x2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f. Zatem

Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f(x)=−2(x+3)(x−5). Liczby x1, x2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f. Zatem A.x1+x2=−8 B.x1+x2=8 C.x1+x2=−2 D.x1+x2=2

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz