Funkcja liniowa f określona jest wzorem f(x)=13x−1, dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Wskaż zdanie prawdziwe.

Funkcja liniowa f określona jest wzorem f(x)=13x−1, dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Wskaż zdanie prawdziwe. A.Funkcja f jest rosnąca i jej wykres przecina oś Oy w punkcie P=(0,13). B.Funkcja f jest rosnąca i jej wykres przecina oś Oy w punkcie P=(0,−1). C.Funkcja f jest malejąca i jej wykres przecina oś Oy w punkcie P=(0,13). D.Funkcja f jest malejąca i jej wykres przecina oś Oy w punkcie P=(0,−1).
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz