Funkcja liniowa f(x)=−12x+3 A) jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,3)B) jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,−3)C) jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,−3)

Funkcja liniowa f(x)=−12x+3f(x)=−12x+3A) jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,3)(0,3)B) jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,−3)(0,−3)C) jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,−3)(0,−3)

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz