Jeżeli A i B są zdarzeniami losowymi, B′ jest zdarzeniem przeciwnym do B, P(A)=0,3, P(B′)=0,4 oraz A∩B=∅, to P(A∪B) jest równe A.0,12 B.0,18 C.0,6 D.0,9

Jeżeli A i B są zdarzeniami losowymi, B′ jest zdarzeniem przeciwnym do B, P(A)=0,3, P(B′)=0,4 oraz A∩B=∅, to P(A∪B) jest równeA.0,12 B.0,18 C.0,6 D.0,9

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz