Jeżeli trójkąty ABC i A′B′C′ są podobne, a ich pola są, odpowiednio, równe 25 cm2 i 50 cm2, to skala podobieństwa A′B′/AB jest równa A.2 B.1/2 C.2–√ D.√2/2

Jeżeli trójkąty ABC i A′B′C′ są podobne, a ich pola są, odpowiednio, równe 25 cm2 i 50 cm2, to skala podobieństwa A′B′/AB jest równa A.2 B.1/2 C.2–√ D.√2/2
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz