Kąt α jest ostry i tgα=2/3. Wtedy A.sinα=313−−√26 B.sinα=13−−√13 C.sinα=213−−√13 D.sinα=313−−√13

Kąt α jest ostry i tgα=2/3. Wtedy A.sinα=313−−√26 B.sinα=13−−√13 C.sinα=213−−√13 D.sinα=313−−√13

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz