Liczba (−3) jest miejscem zerowym funkcji f(x)=(2m−1)x+9. Wtedy A.m=−2 B.m=0 C.m=2 D.m=3

Liczba (−3) jest miejscem zerowym funkcji f(x)=(2m−1)x+9. WtedyA.m=−2 B.m=0 C.m=2 D.m=3

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz