Liczba (1(729−−−√3+256−−−√4+2)0)−2 jest równa A.1/225 B.1/15 C.1 D.15

Liczba (1(729−−−√3+256−−−√4+2)0)−2 jest równa A.1/225 B.1/15 C.1 D.15
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz