Liczby x1, x2 są rozwiązaniami równania 2(x−5)(x+7)=0. Suma x1+x2 jest równa: A) 2

Liczby x1x1, x2x2 są rozwiązaniami równania 2(x−5)(x+7)=02(x−5)(x+7)=0. Suma x1+x2x1+x2 jest równa:A) 22

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz