Matura maj 2010 zadanie 30 Wykaż, że jeśli a>0, to a2+1/a+1≥a+1/2.

Wykaż, że jeśli a>0, to a2+1/a+1≥a+1/2.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz