Matura maj 2013 zadanie 29 Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f(x) określonej dla x∈⟨−7;8⟩. Odczytaj z wykresu i zapisz: a) największą wartość funkcji f b) zbiór rozwiązań nierówności f(x)

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f(x) określonej dla x∈⟨−7;8⟩. Odczytaj z wykresu i zapisz:
a) największą wartość funkcji f
b) zbiór rozwiązań nierówności f(x)

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz