Matura operon 2015 zadanie 16 Wiadomo, że tgα=5 i α jest kątem ostrym. Wówczas wyrażenie W=sinα−cosαsinα+cosα ma wartość:

Wiadomo, że tgα=5 i α jest kątem ostrym. Wówczas wyrażenie W=sinα−cosαsinα+cosα ma wartość:

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz