Matura operon 2015 zadanie 29 Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x,y prawdziwa jest nierówność x2−6x+y2−4y+13≥0.

Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x,y prawdziwa jest nierówność x2−6x+y2−4y+13≥0.

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz