Matura operon 2016 zadanie 33 Punkty A=(−4,1) i C=(−5,5) są wierzchołkami trójkąta równoramiennego ABC, w którym |AC|=|BC|. Prosta −x−y=0 jest symetralną boku AB. Oblicz pole tego trójkąta.

Punkty A=(−4,1) i C=(−5,5) są wierzchołkami trójkąta równoramiennego ABC, w którym |AC|=|BC|. Prosta −x−y=0 jest symetralną boku AB. Oblicz pole tego trójkąta.

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz