4 Prosta l przechodzi przez punkty A=(6,−7),B=(−10,3). Prosta k jest symetralną odcinka AB. Współczynnik kierunkowy prostej k jest równy:

Prosta l przechodzi przez punkty A=(6,−7),B=(−10,3). Prosta k jest symetralną odcinka AB. Współczynnik kierunkowy prostej k jest równy:

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz