4 Prosta l przechodzi przez punkty A=(6,−7),B=(−10,3). Prosta k jest symetralną odcinka AB. Współczynnik kierunkowy prostej k jest równy:

Prosta l przechodzi przez punkty A=(6,−7),B=(−10,3). Prosta k jest symetralną odcinka AB. Współczynnik kierunkowy prostej k jest równy:

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz