Matura sierpień 2012 zadanie 7 Dana jest parabola o równaniu y=x2+8x−14. Pierwsza współrzędna wierzchołka tej paraboli jest równa:

Dana jest parabola o równaniu y=x2+8x−14. Pierwsza współrzędna wierzchołka tej paraboli jest równa:

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz