Matura sierpień 2018 zadanie 29 Wykaż, że jeżeli a i b są liczbami rzeczywistymi dodatnimi, to (a+b)(1/a+1/b)≥4.

Wykaż, że jeżeli a i b są liczbami rzeczywistymi dodatnimi, to (a+b)(1/a+1/b)≥4.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz