Na okręgu o środku w punkcie O wybrano trzy punkty A, B, C tak, że, |∢AOB|=70∘, |∢OAC|=25∘. Cięciwa AC przecina promień OB (zobacz rysunek). Wtedy miara ∢OBC jest równa

Na okręgu o środku w punkcie O wybrano trzy punkty A, B, C tak, że, |∢AOB|=70∘, |∢OAC|=25∘. Cięciwa AC przecina promień OB (zobacz rysunek). Wtedy miara ∢OBC jest równa A.α=25∘ B.α=60∘ C.α=70∘ D.α=85∘

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz